Αποτελέσματα έρευνα στο πλαίσιο του έργου Interreg MED AMAre

Effects of leisure boat anchoring on seagrass meadows in the National Marine Park of Alonissos and Northern Sporades (Greece): outcomes from field surveys under the Interreg MED project AMAre.