Το Posidonia Festival Rafina έγινε επίσημα μέλος του Mediterranean Posidonia Network

Από την περασμένη εβδομάδα, το Posidonia Festival Rafina είναι επίσημα μέλος του Mediterranean Posidonia Network (Μεσογειακό δίκτυο για την Ποσειδωνία). 

Το Mediterranean Posidonia Network γεννήθηκε μετά την εξαιρετική εκδήλωση της ΕΕ “Anchors Away”που έγινε στην Βίλα Καζούλη το 2019 με την συμμέτοχη φορέων από όλη την Ευρώπη.

Στόχος του είναι να φέρει κοντά διαφορετικούς ενδιαφερόμενους φορείς, όπως αρχές, επιστήμονες, διεθνείς περιβαλλοντικούς οργανισμούς, επαγγελματίες, συμπεριλαμβανομένων πρακτόρων ιστιοπλοΐας, μαρίνες από μεσογειακές χώρες. Αυτή την στιγμή έχει πάνω από 60 μέλη, μοιρασμένα σε 15 χώρες.

Αυτοί οι παράγοντες ασχολούνται με την προστασία της Posidonia Oceanica που απειλείται από διάφορες πιέσεις όπως η αγκυροβόληση.

Ο στόχος είναι να αυξηθεί η ικανότητα κάθε χώρας για την καλύτερη προστασία της Posidonia Οceanica και την πρόληψη της μελλοντικής υποβάθμισής του.

Video with Greek subs:

https://drive.google.com/file/d/1dGtVlYPzx7N-lrqfqa9o3kNnW8WjbLiR/view?usp=sharing

Έργα της MPN:

Αγκυροβόλιος Κανονισμός: Αξιολόγηση όλων των χωρών στη Μεσόγειο Θάλασσα  

Η μελέτη χρηματοδοτείται από το Γαλλικό Γραφείο Βιοποικιλότητας (OFB) και βρίσκεται υπό επεξεργασία.

Αποσκοπεί σε:

• Ανάπτυξη καλύτερης κατανόησης του επιπέδου προστασίας της Posidonia Oceanica σε διαφορετικές χώρες, σε διαφορετικές κλίμακες και πού βρίσκεται ο βιότοπος.

• Καλύτερη κατανόηση των διαδικασιών λήψης αποφάσεων σε κάθε χώρα.

• Ανάλυση της αποτελεσματικότητας και των ορίων της ισχύουσας νομοθεσίας.

• Πρόταση βελτιωμένων κανονισμών ανά χώρα.

Το MPN στην Ελλάδα μπορεί να μας βοηθήσει και για συντονισμός χαρτογράφησης της Ποσειδωνίας από τους διάφορους φορείς.

Να αναλύσουμε τις επίπτωσης τις κυκλοφορίας πλοίων πάνω από λιβάδια Ποσειδωνίας.

Πρόταση εναλλακτικών συστημάτων για αγκυροβόληση.